Cách di chuyển
Cập nhật lúc 20-10-2010 10:47:45

Để nhân vật di chuyển trong trò chơi, bạn có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển.

Nếu dùng chuột, bạn chỉ chuột xuống đất sẽ thấy xuất hiện một vòng tròn trắng trên mặt đất chỉ nơi bạn muốn di chuyển đền, nhân vật của bạn sẽ di chuyển tới điểm đó.

 
Nếu dùng bàn phím, bạn sử dụng các mũi tên lên xuống, trái, phải để điều khiển nhân vật di chuyển.