Hướng dẫn bảo vệ tài khoản
Cập nhật lúc 20-10-2010 10:39:04

Trong hành trình huyền thoại, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những kẻ tự xưng là Admin của diễn đàn, Game Master hoặc có quen thân với Admin hay Game Master.

Xin bạn lưu ý như sau:

 1. Tất cả các
Admin, Mod, Cộng tác viên

trên diễn đàn đều không có bất cứ quyền hạn nào trong game. Chỉ có

Game Master

mới là những người có quyền trong game.

 2. Tất cả người thân, quen của
Admin

hay

Game Master

đều không có bất kỳ quyền lợi nào trong game.

Game Master

chỉ can thiệp khi bạn bị tố  vi phạm các quy định của trò chơi.

3. Tất cả các chương trình hỗ trợ log 2 account, bot, auto đều không phải do SRO cung cấp. NPH  không khuyến khích sử dụng!

4. Các bạn vui lòng sử dụng 2 dịch vụ để bảo mật thông tin tài khoản của mình:

Bảo Vệ Tài Khoản
Bảo Vệ Vật Phẩm

Một lần nữa mong các bạn lưu ý những điều trên!

Trân trọng!